— Regjeringen kommer med en utviklingsmelding i juni, og jeg er veldig glad for at vi nå snakker om utvikling og ikke bistand, sier Sandberg, partiets utviklingspolitiske talsmann på Stortinget, til Bergens Tidende.

Han sier utviklingsmeldingen i sommer er en viktig kursendring.

— Konsentrasjon av støtten til færre land er meget viktig. I dag gis norsk støtte til 112 land. Alle skjønner at det blir feil, sier Sandberg.

Hvor mange land som ifølge regjeringen bør stå på listen over mottakere av norske bistandsmidler, er ikke klart.

— I første omgang må vi minst halvere antall mottakerland. Men det vil skje gradvis. Vi må samarbeide med andre land og FN. Om Norge konsentrerer innsatsen om 40 eller 50 land, må det samordnes med for eksempel Sverige og Danmark. Vi må jo passe på at enkelte land ikke kommer i en skvis når vi legger om politikken, sier Sandberg.

KrF-leder Knut Arild Hareide er ikke begeistret og mener forslaget fører til at mange gode bistandsprosjekter avsluttes.

— Vi er skeptisk til en halvering. Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haken, sier Hareide.