• (1/3)
    SLUKKET: Brannen om bord på «Britannia Seaways» er endelig slukket. FOTO: TRULS KLEIVEN

Går til Bergen med store mengder diesel om bord

Brannen om bord på «Britannia Seaways» er slukket. Skipet går nå til Bergen.