— Vi forventer ikke noen vesentlig endring i antall asylsøkere til Norge i år, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet til Klassekampen.

Etter ett år med Frp i regjering er det ingen endring i antall personer som søker asyl. UDIs prognoser for de kommende årene er heller ikke endret.

7467 personer søkte asyl i Norge i årets åtte første måneder, mot 7879 i samme periode i fjor, da den rødgrønne regjeringen fortsatt styrte.

UDI anslår at Norge innen året er omme vil ha mottatt et sted mellom 11.000 og 12.000 asylsøkere, mot fjorårets 11.983.

Forfang påpeker imidlertid at et stabilt antall asylsøkere til Norge betyr at vår andel av asylsøkerne i Europa går ned, ettersom antallet mennesker som søker asyl i Europa, stiger kraftig.

Samtidig øker andelen asylsøkere som får opphold. Mens rundt 40 prosent fikk innvilget asyl i 2009, er andelen hittil i år over 60 prosent.