Av 5.660 dødsfall forskerne fra Folkehelseinstituttet har sett på, var 3 prosent ulykker, skriver Dagens Medisin. Det vil si rundt 170 dødsfall i hele perioden eller fire til fem dødsfall i året.

— Utviklingen er svært positiv. Vådeskudd med dødelig utgang skjer svært sjeldent i dag, sier forsker Finn Gjertsen. Han sier forskerne ikke fant noen direkte effekt av at det på 1980-tallet ble innført obligatorisk opplæring av jegere, men Gjertsen tror likevel tiltaket kan ha hatt en effekt.

— Lovendringene har nok bidratt til kulturelle endringer knyttet til det å bruke våpen. Sikkerhet og forebygging vektlegges i større grad i dagens samfunn, forklarer han. Det gjelder også bevisstheten rundt trygg transport og oppbevaring og omkring kombinasjonen alkohol og våpen.

— Det er ikke lenger akseptert å ha med seg «lommelerka» på jakt.

Også antall selvmord med skytevåpen falt markant i den andre halvdelen av perioden, etter at det i 1991 ble innført krav om polititillatelse for å kjøpe hagle. Etter 2003 gikk også antall drap med skytevåpen ned. Her peker Gjertsen på flere faktorer, blant annet bedre medisinsk behandling i tillegg til skjerpet lovgiving.