Nesten en uke etter at spørsmålet ble tatt opp til vurdering av tingretten, kom kjennelsen på hele 18 sider like før klokken 10 mandag.

— Retten finner at det ikke er grunnlag for å oppheve Oslo politidistrikts vedtak av 20. januar 2015, skriver tingdommer Oddmund Svarteberg i sin kjennelse.

Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, opplyste få minutter senere at kjennelsen vil bli anket og at han vil be om oppsettende virkning, altså at Krekar ikke behøver å reise til Sør-Trøndelag mens lagmannsretten vurderer saken.

- Mangler bevis

Bakgrunnen for kjennelsen var at Oslo tingrett ble bedt om å ta stilling til politiets avgjørelse om å tvangsbosette mulla Krekar på Jarlen mottak i Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag-kommunen Hemne. Oslo politidistrikt vedtok å tvangsflytte Krekar etter at han ble løslatt fra fengsel forrige søndag. Vedtaket ble påklaget, og saken ble behandlet i retten tirsdag i forrige uke.

Vedtaket om tvangsflytting er basert på en instruks fra justisminister Anders Anundsen (Frp), som lar politiet vurdere å pålegge personer som Krekar et bestemt bosted og meldeplikt.

— I mangel av bevis som underbygger at instruksen ble gitt alene med sikte på at Faraj skulle ilegges tvangsmiddel, finner retten at det ikke er bevist som overveiende sannsynlig at Justis- og beredskapsdepartementet har gått ut over kompetansen sin, skriver dommeren.

Politiet avventer

— Oslo politidistrikt har i dag mottatt kjennelsen i Krekar-saken. Vi vil nå gå gjennom den, før vi gir kommentarer, sier pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt i en kommentar kort etter at kjennelsen falt.

Flere av landets fremste eksperter på juss mener instruksen er i strid med rettsstatsprinsipper, Grunnloven og menneskerettighetene.

Tingrettsdommer Oddmund Svarteberg uttalte på forhånd at han regnet med at rettens avgjørelse ville bli anket, uansett utfall.

Ordfører overrasket

— Jeg er faktisk veldig overrasket. Jeg trodde kanskje det ble et annet vedtak. Det har vært mange ekspertuttalelser denne uken, sier ordfører Ståle Vaag i Hemne om kjennelsen som sier at mulla Krekar skal tvangsbosettes i kommunen.

Ved Jarlen asylmottak på Kyrksæterøra er de beredt til å ta imot Krekar når som helst.

— Vi kan ta imot Krekar i kveld - eller i natt for den saks skyld. Vi forventer å få nærmere beskjed om når vi skal ta imot han. Men det blir uansett ikke noe problem for oss, vi lever av å ta imot, sier leder ved Jarlen asylmottak, Herbjørn Jenssen.