Høyres nestleder, kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, vil lansere den nye modellen for kommunal selskapsskatt når han går på talerstolen under Høyres landsmøte lørdag, skriver Nationen.

Modellen skal ifølge avisa presenteres i en kommuneproposisjon som kommer i mai. Den vil få virkning fra 2017.

I den nye modellen legges det opp til at 1 prosentpoeng av skatten private selskaper betaler inn til staten, skal tilbakeføres til kommunene. Skattebetalingen skal baseres på veksten i samlet lønnssum i privat sektor i kommunen over en fireårsperiode.

Sanner gjør det klart at denne modellen vil belønne kommuner som opplever vekst i det private næringslivet.

— Kommuner som legger til rette for lokal verdiskapning, arbeidsplasser og vekst, de vil få en ekstra belønning fra 2017, sier han til NRK.

Regjeringen legger opp til at de totale skatteoverføringene til kommunene skal holdes på dagens nivå.

Den nye modellen vil imidlertid føre til en omfordeling av skattemidlene. Regjeringens egne beregninger viser ifølge Nationen at bare 40 av landets 428 ville tjent på den nye modellen dersom den ble innført i fjor.

(NTB)