• SKULLE HJELPE: Guri Melby ville styrke nynorskens kår i Norge ved å fjerne sidemålskarakteren fra norskfaget. Det var mange uenige i. FOTO: Terje Pedersen, NTB scanpix

Ville fjerne sidemåls-karakter

Et mindretall i Venstres programkomité prøvde å fjerne sidemåls-karakteren fra norskfaget. Blant dem var styrelederen for Språkrådet, Guri Melby.