«Vi har i løpet av den tiden vi har styrt femdoblet byggingen av studentboliger»

Publisert Publisert
  • Torunn Aarøy
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

I NRKs Valgstudio 26. august var det boligduell mellom Høyres Jan Tore Sanner og utviklingsminister Heikki Holmås (Sv).

Temperaturen var høy, og da debatten penset over på studentboliger, trakk Holmås trumfkortet. «Vi har i løpet av den tiden vi har styrt femdoblet byggingen av studentboliger, sånn at i år bygger vi 1500», sier Holmås.

Femdoblet? Vi bestemmer oss for å sjekke og tar kontakt for å få vite hvilke tall Holmås viser til.

En definisjon

Men først en definisjonssjekk her. Hva er en studentbolig? Kunnskapsdepartementet definerer det som «boliger for studenter som det gis tilskudd til». De som kan motta slike tilskudd, er samskipnader og i noen tilfeller studentboligstiftelser.

Så til tallene som Holmås bygger på. Svaret kommer fra hans politiske rådgiver Unni Berge (SV). Hun viser til tall fra Kunnskapsdepartementet. Her er det tall for hvor mange studentboliger regjeringene har gitt tilskudd til gjennom revidert nasjonalbudsjett. Tallene strekker seg for årene 2001–2013. For å kunne snakke om en femdobling har Holmås sammenlignet disse tallene for 2013 og 2005. Det siste året Bondevik-regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett ble det gitt tilsagn om tilskudd til 314 studentboliger. I år lovet politikeren tilskudd til 1483 boliger.

Berge skriver at de har tatt utgangspunkt i tallet 1483 og delt dette på 314. Svaret på dette regnestykket er 4,7. «Det vil si tilnærmet lik femdobling», skriver Berge i en e-post til oss.

Færrest i 2005

Hvis vi ser på tallene fra de siste 13 årene er 2005 det året hvor det er gitt tilskudd til færrest studentboliger. 2013 er året hvor det er blitt gitt nest mest.

Holmås har dermed sammenlignet det dårligste året for Bondevik-regjeringen med det nest beste for den rødgrønne regjeringen for å kunne fortelle om en femdobling.

Bare i 2009 har de rødgrønne gitt tilskudd til flere studentboliger enn i år. Da ble det gitt støtte til 1592 studentboliger.

Snittet er ikke helt slik

Hvis vi legger sammen tallene og deler dem på antall år i regjering, kommer vi frem til følgende:

I perioden 2002–2005 bevilget Bondevik II i snitt 590 boliger i året.

De rødgrønne har i løpet av sine åtte år bevilget penger til 975 studentboliger årlig.

Ser vi slik på tallene, er det altså ikke snakk om en femdobling i året, men de rødgrønne har i snitt gitt tilskudd til i underkant av 400 flere studentboliger i året.

Setter ut på anbud

Når politikerne snakker om å «bygge», mener de altså å «bevilge tilskudd til». Tilskuddene er i dag på 200.000 og på 250.000 i pressområder. Dette mottar studentsamskipnadene dersom prosjektet ikke koster mer enn 600.000 kroner pr. hybelenhet. I pressområder aksepterer de kostnader på 700.000 kroner pr. hybelenhet.

«I dag er studentsamskipnadene som regel byggherre og legger prosjektene ut på anbud. Private bedrifter står for selve byggingen og studentsamskipnadene seg av drift og vedlikehold», skriver Jonas Ohlgren Østvik i Norsk studentorganisasjon.

Bevilgede boliger

Men vi ønsker også å finne ut hvor mange studentboliger som er blitt bygget i denne perioden. Også her er det Kunnskapsdepartementet som sitter på tallene.

«Med ferdigstillelse menes at 100 prosen av tilskuddet er blitt utbetalt. Noen få av prosjektene dreier seg om rehabilitering og er ikke oppføring eller kjøp av studentboliger», skriver politisk rådgiver Katrine Gramnæs i Kunnskapsdepartementet i en e-post.

Kunnskapsdepartementet har ikke kunnet skaffe tall for hvor mange studentboliger som ble ferdigstilt i 2002, men i 2001 var det 650. Tallene fra 2003-2012 forteller at det i snitt er ferdigstilt flere studenthybler under de rødgrønne.

Hvis vi ser på antall studentboliger bygget under Bondevik 2003-2005 var snittallet årlig 400. Under de rødgrønne i perioden 2006-2012 var tallet 669 i snitt årlig.

Men tallene er mye vanskeligere å bruke for å måle politikken, fordi det kan gå lang tid fra tilskuddet blir gitt til studentboliger står ferdig.

«Å se på hva som er ferdigstilt av bygg kan gi et feilaktig bilde. Det kan ta fire år å omregulere en tomt i Oslo, så disse byggeprosessene kan ta svært ulik tid», sier Lisbeth Dyrberg, som er leder for samskipnadsrådet i Norge, en paraplyorganisasjon for de 23 studentsamskipnadene her i landet.

Flere studenter

Det kan være greit å ta med at det har blitt veldig mange flere studenter mens de rødgrønne har sittet ved makten.

Da har antallet registrerte studenter økt med over 30.000. Antallet registrerte studenter var i 194.976 i 2005 og 226.852 i 2012. I perioden 2001–2005 steg ikke antallet studenter så kraftig. Da ble det bare 6000 flere studenter her til lands.

FEM GANGER MER: Heikki Holmås sier at de rødgrønne bygger fem ganger så mye studentboliger enn forgjengerne. Foto: TV2 (ARKIV)


Rate: Feil

Påstand: «Vi har i løpet av den tiden vi har styrt femdoblet byggingen av studentboliger»

Kilde for påstand: Heikki Holmås, NRK Valgstudio 26. august 2013

Vår konklusjon: Usagnet fra Holmås viser til det året da de rødgrønne ga tilskudd til nest flest studentboliger, sammenlignet med det året da Bondevik II-regjeringen ga tilskudd til færrest. Ser vi på formuleringen hans — «i løpet av den tiden vi har styrt» - blir det imidlertid riktigere å se på gjennomsnittet for henholdsvis de rødgrønne og Bondevik II gjennom hele perioden. Da blir bildet et annet: De rødgrønne har i årlig snitt bygget noe flere studentboliger enn Bondevik II (enten man ser på tilskudd eller ferdigstillelse), men langt fra fem ganger så mange: Det er ikke en gang dobbelt så mange. I tillegg har det blitt betydelig flere studenter i den rødgrønne perioden, slik at behovet må antas å ha gått opp. Vi vurderer utsagnet til å være feil.<br/><br/><b>Presisering (14.30, 6.9.2013):</b> BT har etter publisering vært i dialog med Heikki Holmås. Han mener konklusjonen bygger på en uriktig tolkning av hans uttalelse. I debatten viste Holmås konkret til tallene for 2013. Han mener det var naturlig å sammenligne dem med det siste året i forrige regjeringsperiode. Holmås mener BTs konklusjon indikerer at han har spekulert i å velge akkurat disse årene. Det oppfatter han som urimelig. Hans budskap var at takten i boligbyggingen har økt, ikke at den rødgrønne regjeringen hadde bygget fem ganger så mange studentboliger som den forrige. <br/><br/>BT mener fortsatt at Holmås´ utsagn gir et uriktig bilde av de to regjeringenes tilskudd til studentboliger, og at det i denne sammenheng er naturlig å sammenligne gjennomsnittene. Vi er imidlertid åpne for at det er rom for tolkning. Om man legger Holmås' tolkning til grunn, er uttalelsen riktig.

Vurdert av: Sjur Holsen, politisk redaktør

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Savnet gutt (4) funnet på Voss: – Han var så trøtt at han sovnet på skulderen til mannskapet

  2. Lam fikk halen bitt av: – Noen hundeeiere ødelegger for alle andre

  3. Trump med munnbind for første gang

  4. Denne boligen er den dyreste i Bergen i år

  5. – Vi mistet noe veldig bra da vi gikk tilbake til fulle dager i barnehagen

  6. «Hinsides lang kø.» Samtidig lå en ferge ubrukt ved kaien. – De burde sett dette komme.

  1. Faktasjekk