Prosedyrane sterkt kritisert

Prosedyrane for innføring av namn på svartelistene er sterkt kritisert at framståande juristar verda over.