- 30 prosent mindre klimagasser

Norge må ha som mål å kutte utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2020. Det må ikke deles ut gratis CO2-kvoter til norsk industri.