Norsk protest mot utestengning av makrellfiskere

Norge har levert en protest til EU på at norske fiskere er stengt ute fra makrellfiske i EU-farvann, og vurderer ytterligere reaksjoner.