«Ein fare for rikets tryggleik»

Høgsterett slår fast at mulla Krekar er ein fare for rikets tryggleik, og difor kan utvisast. Men Krekar er neppe på veg ut av landet med det første.