- Ti års frist på å stoppe hetesjokk

Verda har ti år på seg for hindre at Kina og India gir oss hetesjokk. Nye kolkraftverk utan CO2-reinsing gjer det uråd å stogge temperaturauken.