Kirkemøtet trues av kristne fundamentalister

Kristne fundamentalister truer delegatene på Kirkemøtet, og skriver i flere brev at støtte til homofile vil gi alvorlige konsekvenser.