Piebalgs: - EU vil aldri stanse Mongstad

EUs energikommissær Andris Piebalgs gjør det klinkende klart at EU ikke vil legge hindringer i veien for regjeringens CO2-rensing på Mongstad.