Har tro på stat/kirke-løsning

Kirkerådet er optimistisk til at regjeringen og opposisjonen blir enige om forholdet mellom stat og kirke, og sier verst tenkelig løsning er at de ikke blir det.