Hanssen: –Varsom med statsborgerskap til irakere

Norske myndigheter vil i tiden framover være svært forsiktige med å gi statsborgerskap til personer med irakiske pass.