Gro vil betale selv

Gro Harlem Brundtland sier hun ikke har ønsket noen forskjellsbehandling, og vil selv betale for hofteoperasjonene.