Reduserer prøverørstvillinger

Tidligere var sjansen for å unnfange tvillinger ved assistert befruktning hele 35 prosent. Haukeland universitetssjukehus har nå klart å redusere sjansen til 9 prosent.