Poteten slår tilbake

De harde årene med mobbing og fedonisme er over.