Møter ikke til fengsling

Den Lommemann-siktede vil ikke møte opp når han skal fremstilles for fengsling i morgen.