Overgrepsdømt lege får fortsette

En lege som for 15 år siden misbrukte mindreårige gutter, får lov til å fortsette som lege, har Høyesterett avgjort. Han får imidlertid ikke lov til å yte helsetjenester til barn.