Klimaplanen i fare

En ærgjerrig plan om kutt i industrilandenes utslipp av klimagasser kan måtte oppgis etter hard motstand fra flere rike nasjoner. Ifølge en amerikansk utsending er målsettingen nå oppgitt.