Stadig færre tror på Gud

Færre nordmenn sier de har en gudstro og flere enn før sier de er ikke-troende, viser en ny undersøkelse