Olav fekk St. Olavs

Olav Orheim er utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs Orden.