Kvinnetap i Indremisjonen

Ikke en eneste kvinne blir fullverdig medlem av det nye hovedstyret i Indremisjonsforbundet. Bare menn ble i går valgt inn på fast plass.