Om dronninger og drager

I dag kjenner vi henne bare ved tittel og fornavn. Hun er etter all sannsynlighet landets mest kjente kvinne.