Åpner for verneplikt for kvinner i neste stortingsperiode

Det kan bli aktuelt å innføre allmenn verneplikt for kvinner allerede i neste stortingsperiode, sier forsvarsministeren.