Norge en CO2-versting

I Bergen kommune slippes det ut nesten like mye CO2 som i hele Afghanistan.