Får ikke renter fra Staten

Uansett hvor lenge uskyldig straffeforfulgte må vente på erstatningen de har krav på, får de ikke et øre i rente.