Flere dør av metadon og Subutex

Stadig flere av dem som dør av overdose, har spor av metadon eller Subutex i blodet.