Undersøker gravides alkoholvaner

Mer enn 80 prosent av alle gravide har drukket alkohol i løpet av svangerskapets tre første måneder. Den norske mor— og barnundersøkelsen skal undersøke hvilke skader dette kan medføre.