Dritten går rett i elven

Seks av åtte renseanlegg i Hordaland er i tvilsom stand.