Erkjenner eigen svikt

For lite kontroll før eksplosjonen og for dårleg informasjon etter. SFT tar sjølvkritikk etter ulykka i Gulen.