For hett for brennmaneten

Brennmanetene ligger 5-10 meter under der du bader og venter på kaldere vann.