1.215 personar sakna i Noreg

Til saman er 1.215 personar sakna her i landet. Det går fram av saknaregisteret til Kripos.