120 ulovlige skip langs kysten

Rundt 120 skip frakter varer langs norskekysten med ulovlig mannskap. Skipene har bekvemmelighetsflagg og drives med mannskap uten arbeids- og oppholdstillatelse.