Vil bøtelegge tannlegeskulk

Fylkestannlegen i Telemark mener det er for lett å skulke tannlegetimene. Han tror en trussel om gebyrer vil få ungene til å gape opp.