SAS vil ikke har mer hemmelighold

SAS ønsker ikke mer hemmelighold om nestenulykker og tekniske feil i luftfarten.