Lydopptak i retten ikke endelig avklart

Det er fortsatt uklart om mulighetene for å ta lydopptak fra hovedforhandlinger i straffesaker skal bli forlenget og eventuelt utvidet, etter at et treårig prøveprosjekt for åtte domstoler nå er evaluert.