- Logisk og grundig dom

Dommen fra Nes herredsrett virker grundig og logisk, sier jusprofessor Svein Slettan.