Erstatningskrav på 2,35 millioner

Uten formelle krav, er det likevel antydet erstatninger på opp mot 2,35 millioner til de pårørende etter drapene i Baneheia, og de seksuelle overgrep Viggo Kristiansen delvis har tilstått. I tillegg kommer krav om dekning av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste på snautt 400.000 kroner.