- AP-leiinga lytta ikkje til råd

Partileiinga lytta ikkje til sine eigne etter valnederlaget for to år sidan.