Andersen troverdig

Førstestatsadvokat Edward Dahl signaliserte torsdag i starten av sin prosedyre i Agder lagmannsrett at Jan Helge Andersens forklaring er bærebjelken i bevisrekken til påtalemyndigheten.