Kartlegger barns mentale helse

Den mentale helsen til 10 000 barn i Bergen skal undersøkes. Forskernes mål er å finne ut mer om barns atferd, følelsesliv og psykiske vansker.