Flere asylsøkere til Norge

Antallet asylsøkere som kommer til Norge har eksplodert denne sommeren. Det er kommet mellom 50 og 100 asylsøkere per dag.