Få vil tallfeste en smertegrense for Jens

Det er ingen stor stemning blant Arbeiderpartiets fylkesledere for å tallfeste noen smertegrense for partiet ved valget.