- Bonuslønn kan ikke misbrukes

Politidirektør Ingelin Killengreen avviser alle spekulasjoner om at politimestrene kan måke inn småkriminelle fremfor storfisker, slik at de oppnår en lettvint bonus for høy oppklaringsprosent.