Vet hvem som skrev falskt

Veronica Orderud vedgikk at hun vet hvem som undertegnet falskt med Kristian Orderuds underskrift på kjøpekontrakten for gården.