18 drept i kollisjon med dyr

18 personer har i løpet av de ti siste årene mistet livet i kollisjoner mellom hjortedyr og biler i Norge.